Noordmans

2018:
Noordmans in Beeld
Rob Nypels heeft een kunstproject ontworpen. Hiervoor wordt een opening georganiseerd op 26 mei 2018.

Al geruime tijd is de Stichting Skúster Tsjerke bezig met de voorbereiding van het project Noordmans in beeld.
We willen met dit project het gedachtegoed van Noordmans actualiseren én een culturele / kunstzinnige omgeving scheppen.
Om dit te realiseren is kunstenaar Rob Nypels gevraagd.

Rob Nypels heeft hieraan vorm gegeven door een volume van taboerets die,
wanneer ze zijn samengevoegd het handschrift dragen van een handgeschreven tekst van Oepke Noordmans.
In deze tekst, gebrand in de zittingen van de taboerets spreekt Noordmans de wens uit het orgel van de kerk te verrijken met enkele tonen.
Op basis van deze tonen is een compositie gemaakt door Saxofonist/ Dirigent Jan Brens. Deze zal dat ook tijdens de opening ten gehore brengen.

Uitnodigingen voor de opening zijn eind april verstuurd.

2016:
De kunstenaar Rob Nypels zal een een project neerzetten, gebaseerd op het gedachtengoed van Dr O. Noordmans.
Op 27-7-2016 heeft Rob Nypels 18 bladen gebracht. Hierbij was de pers van het Friesch Dagblad aanwezig.
Voor het persbericht klik hier.

De essentie van de ‘voortentoonstelling’ is de kennismaking met de mens Noordmans.
Hij moet weer zichtbaar worden gemaakt, tot leven komen in ‘deze’ tijd. Niet worden bewaard als een relekwie uit het verleden.
Deze ‘voortentoonstelling is de opmaat naar een definitieve tentoonstelling in 2018 en bestaat uit fragmentarische aantekeningen die belangrijke fases en elementen uit het leven van Noordmans groeperen.
Deze aantekeningen bestaan uit een serie van 18 bladen die zijn bijeengebracht in een daarvoor speciaal gemaakte doos. Het formaat van doos en bladen is 60 x 85 cm.